Olika underdiagnoser

Här beskriver jag själv några av de olika symptom man kan ha eller som ingår i någon av de olika LDS-typerna. Informationen om underdiagnoserna, har jag fått från min egen familj och från flera LDS-personer runt om i världen, som berättat om sin sjukdomsbild.

Aortadissektion
När aortan delar sig inuti, längs med aortan. Detta är oftast ett akut tillstånd som måste åtgärdas, beroende på var dissektionen sitter och hur stor den är. Jag hittade en jättebra sida om just detta, där författaren beskriver med bilder och text så att man verkligen förstår. Gå gärna dit och titta på: Aortadissektion

Hjärnblödning
Hjärnblödningar som ger en blodansamling, ett hematom, ger också strokesymptom. Det beror på att blodet som läcker ut i hjärnan, eller i det vätskefyllda hålrum som omger hjärnan, förstör nervceller och sliter sönder nervbanor i den omgivande vävnaden. Trycket inne i huvudet ökar och stör nervcellernas funktion.
Om hjärnblödningen är liten och inte lokaliserad till ett känsligt ställe, blir tryckhöjningen i hjärnan endast obetydlig. Ofta är dock hjärnblödningar allvarliga och kan medföra huvudvärk, illamående, kräkningar och påverkad medvetandegrad hos den sjuka. Blödningar i hjärnan kan ha olika orsaker. Vanligast är att ett blodkärl som är försvagat på grund av åderförfettning eller högt blodtryck, brister.

Aneurysm – Pulsåderbråck i hjärnan
Blödningskällan kan också vara ett pulsåderbråck som i sin tur kan bero på en medfödd kärlmissbildning eller en svaghet i kärlväggen. Om blödningen uppkommer under den mjuka hjärnhinnan, som omsluter och skyddar hjärnan, kallas det för en subaraknoidalblödning. Den vanligaste orsaken till sådana blödningar är bråck på en pulsåder. Detta är vanligare hos yngre personer än hos äldre.

Aortaaneurysm (aortabråck)
Aortaaneurysm är ett samlingsnamn för olika sjukdomar som kan uppträda längs med hela stora kroppspulsådern – från hjärtat ner till buken.
Stora kroppspulsådern, aorta, är kopplad från hjärtats vänstra kammare. Aorta förgrenas i tre stora artärer som går till halsen och armarna och ner mot buken och benen. Delen ovanför diafragma kallas thorakala aorta och delen nedanför kallas bukaorta.Ett bråck på aortan i buken uppträder oftast nedanför de artärer som leder till njurarna. Bråckbildning på aorta kan uppstå på ett eller flera ställen samtidigt. Mest uppmärksammat och studerat är aneurysm i bukaorta.
Aortaaneurysm kan vara ett livshotande tillstånd om det inte upptäcks i tid. Bindväven i aorta har försvagats eller brutits ned och där kärlväggen är som svagast bildas en sjuklig vidgning som kan brista om den blir för stor. Vanligtvis har man inga känningar eller besvär förrän bråckbildningen brister. Själva bråckbildningen kan oftast opereras om den upptäcks i tid.

Se även sidan aortadissektion & aneurysm där det finns bilder som förklarar aneurysm och dissektion.

Skolios

Långa fingrar och tår

Snedställd bröstkorg.

Duraektasi
En utvidgning av de bindvävshinnor som omger ryggmärgen och ryggvätskan. Kan förekomma längs med hela ryggraden. Utvidgningen kan medföra ryggskott, huvudvärk och neurologiska symptom som tarm- och blåsproblem.

Matsmältningsproblem
Svårt att ta upp näring från mat

Överrörlighet Hypermobile

Plattfot

Astma

Tänder
Dålig, mjuk eller nästan ingen emalj på tänderna.
Bedövning tar inte hos tandläkaren

— Sidan är under uppbyggnad. Mer text kommer —

 


OBS! Viktigt! Jag är INGEN läkare och informationen jag delar med mig av här på denna sida, är information som jag samlat från olika sidor som berör LDS, från våra egna läkarkontakter och från våra egna erfarenheter inom familjen. Mycket av den information jag forskar i, är på engelska och jag har lagt ner mycket tid och slit på att försöka hitta de rätta svenska termerna. Jag kan INTE garantera att allt är rätt och om du läser något som inte stämmer, ber jag dig att kontakta mig om det. Tanken med sidorna är att kunna förklara åtminstone lite av den komplicerade multisjukdomen som vi drabbats av. Att kanske någon ska kunna känna igen sig och kanske förstå att det är något som hänger ihop med sjukdomen och inte med dem själv som person.