Behandlingsalternativ

Loeys-Dietz syndrom (LDS) yttrar sig på flera olika sätt; därför finns det inte två olika personer med LDS som har likadana medicinska egenskaper. Det rekommenderas att du konsulterar din läkare eller din närmsta genetiker om du har några frågor om just dina egna hälsoproblem.

Mediciner: Påfrestningen på aortan (den största artären som går från hjärtat) och andra artärer kan hållas under kontroll med rätt medicinering som minskar belastningen på kroppens större artärer genom att sänka hjärtfrekvens och sänka blodtrycket. I forskning på möss, har den speciella gruppen av blodtryckssänkande mediciner som kallas för Angiotensinreceptorantagonister, visat sig ha stor effekt för att minska tillväxten av aneurysm. Hos personer med LDS, om man använder den typen av medicin, ska den användas vid optimal titration (kort beskrivet: ta reda på den optimala dosen som ger det bästa resultatet övers.anm.) . Angiotensinreceptorblockerare inkluderar mediciner som Losartan, Irbesartan eller Candesartan. Många personer använder också betablockerare (Atenolol, Metoprolol). Det rekommenderas att personer med LDS fortsätter med dessa mediciner även efter operationer där man lagat aneurysmen.

Röntgen: Det är nödvändigt med en fortsatt övervakning av aortan genom årliga EKO (ultraljud). En CT eller en MRA av huvud, nacke, bröstkorg, bäckenet och buken för att upptäcka och övervaka aneurysmbildningar och/eller dissektioner. Intervallerna mellan dessa scanningar beror på storleken på aneurysmen och tillväxttakten, så det rekommenderas att man tillsammans med sin läkare beslutar om lämpliga intervall för avbildningskontroller. Man bör försöka att inte gå mer än två år utan att scannas från huvud till bäcken. Om en person blir MRA röntgad för övervakning, bör man regelbundet överväga att göra några CT på huvud och nacke, eftersom dessa bilder är mycket tydligare med de små artärerna i huvud och nacke.

Röntga halskotpelaren: Röntgen av halsryggen i böjt läge och i sträckt läge rekommenderas för att avgöra om det finns några onormala resultat i kotpelaren eller i ryggraden och eller instabilitet. Om man upptäcker några icke önskvärda resultat, är det rekommenderat att man konsulterar en ortoped. I sällsynta fall kan det behövas en steloperation av halskotpelaren. Det är viktigt att man undersöker instabiliteten i halskotpelaren innan man genomgår vilkens sorts operation som helst eftersom det kan påverka intubationsförfarandet.

Kärlkirurgi: Kärlkirurgi är en allmänt rekommenderad behandlingsmetod som en förebyggande operation för personer med en snabbt utvidgad aorta eller artär eller med en uttalad familjehistorik av kärldissektioner. Den vanligaste kärloperationen på personer med LDS, är att man byter ut och ersätter aortaroten och det är mycket framgångsrikt. Det finns många exempel på framgångsrika kärlreparationer av aneurysmer i hela kroppen genom olika kärlkirurgiska ingrepp eftersom kärlvävnaden inte är försvagad eller bräcklig hos personer med LDS.

Träningsbegränsningar: Träningsrestriktioner är viktiga faktorer för att hjälpa till så att man inte påskyndar tillväxten eller uppkomsten av aorta- eller artäriella aneurysmer. Det rekommenderas att personer med LDS undviker tävlingsinriktade sporter, speciellt kontaktsporter och andra övningar eller muskelansträngande aktiviteter där man pressar sig mot gränsen av utmattning. Personerna kan och bör fortsätta med aerobiskt-liknande aktiviteter som som utförs med måtta. Övningar där du måste anstränga dina muskler såsom armhävningar, chin-ups (där du häver dig upp mot en stång) och sitt-ups, skall man undvika. Aktiviteter såsom vandring, cykling, jogging och simning som hjälper kroppen att på ett naturligt sätt sänka pulsen och blodtrycket, bör ingå som en del i en persons kardiovaskulära aktivitet. En bra rekommendation för kardiovaskulära aktiviteter är att du endast tränar till den nivån som du kan hålla en normal konversation med någon under tiden du utövar din aktivitet.

Ortopedi: Personer med LDS kan behöva ortopediska operationer eller andra ingrepp för att stärka upp vid till exempel skolios, ortoser/operationer för olika missbildningar i foten eller kontrakturer eller selar för medfödd höftluxation. Vanligtvis utför man operativa ingrepp på bröstkorgsmissbildningar av rent kosmetiskt välbefinnande och inte av medicinsk nödvändighet.

Allergier: Miljörelaterade- och födoämnesallergier är vanligare förekommande hos personer med LDS och kan kräva en konsultation med en allergolog eller en gastroenterolog. Allergiska reaktioner kan visa sig som rinnsnuva eller bihåleinflammation, eksem eller nässelutslag. Magbesvär kan bestå av känslan av att maten fastnar i halsen, diarré, buksmärtor eller svårighet att gå upp i vikt. Vissa personer har allvarliga inflammatoriska sjukdomar i matstrupen eller i tarmen och kan behöva mer strikta ingrepp såsom läkemedel eller sondmatning för att få hjälp med att få i sig kalorier.

Det är alltid viktigt att du konsulterar din doktor för att få fram det mest effektiva och personliga tillvägagångssättet.


Informationen på denna sida är hämtad från Loeys-Dietz Syndrome Foundation i USA. Sidorna är översatta privat och om du vill läsa informationen på originalspråket, besök: www.loeysdietz.org