Ring 112 om…

Om en person med en LDS-diagnos visar upp någon av följande symptom, är det med största sannolikhet en akut nödsituation som kräver ett snabbt agerande.


Hjärta/kärl:

En plötslig svår smärta i bröstet, som även kan flytta sig eller starta i bröstkorg, nacke, rygg, mage och/eller en arm eller ett ben, kan vara symptom på en aortadissektion. Vissa personer med en aortadissektion har rapporterat illamående, kräkningar, andnöd och kollaps.Om aortan eller något annat större blodkärl dissekeras (delar sig eller brister) är det en potentiellt livshotande situation som även kan höra ihop med aneurysmer på aortan. Symptom på aortadissektion är akut livshotande, ring omedelbart 112 och se till att personen snabbt transporteras till närmaste sjukhus för en aortaröntgen (CT, MRA, ekokardiogram) där man antingen kan bekräfta eller utesluta en dissektion, stabilisera och påbörja en lämplig behandling.


Ögon:

Om man plötsligt inte kan se en del av synfältet som man brukar göra, kan det vara ett tecken på näthinneavlossning. Näthinneavlossning är inget livshotande så man behöver inte ringa 112. Däremot kan man bli blind om man inte omgående behandlar en näthinneavlossning  så plötsliga synstörningar är en sak som måste kontrolleras akut.


Lungor:

Bröst-, hals- eller ryggsmärta som förvärras vid djupa andetag eller ger andningssvårigheter på grund av smärtan, kan vara symptom på spontan lungkollaps (pneumothorax), ett tillstånd då ena eller båda lungorna faller ihop och den normala tryckskillnaden som normalt får ventilationen att fungera, sätts ur spel. Utan korrekt behandling är tillståndet livshotande.


Buk/Organbristning:

De ”ihåliga” organen som till exempel mjälte och livmoder kan brista spontant, men det är väldigt, väldigt ovanligt. Tarmbristning är även en sällsynt komplikation. Detta är också medicinska nödsituationer och man måste omgående tillkalla en ambulans via 112.


 Huvud:

Svår huvudvärk, dubbelseende, illamående, kräkningar, oförmåga att samtala, förvirring, osymmetriskt leende är några av symptomen på stroke eller hjärnblödning. Här är varje minut viktig för överlevnaden så ring omedelbart till 112 och berätta vad som hänt och informera om att personen har LDS.

 


Informationen på denna sida är hämtad från Loeys-Dietz Syndrome Foundation i USA, med lite tillägg av min egen erfarenhet av hjärnblödning. Vill du läsa informationen på originalspråket, besök: www.loeysdietz.org